گواهینامه TUV – شاهین احمدیان نمین

گواهینامه TUV

یک آکادمی مشهور بین المللی ( گواهینامه TUV ) است که با کیفیت بسیار بالا و تجربیات حرفه ای و قدرتمند از بازارهای بین المللی با دیدگاه ها و دانش ویژه در حیطه صدور مدارک بین المللی فعالیت میکند.

سه کلمه آلمانی اختصاری برای (TÜV)

Technischer Überwachungs-Verein

به معنی “اتحاديه بازرسی و پايش فنی” می‌باشد.
آرم TÜV يک آرم ثبت شده تحت حفاظت بين‌المللی است و فقط شرکت‌هايی اجازه دارند اين نام را استفاده کنند که مطابق با ضوابط اتحاديه آلمان صورت گرفته باشد.
(Verein deutscher TÜV)


گواهینامه TUV


حداقل 25% سهام آن‌ها متعلق به يکی از TÜV‌های ثبت شده در آلمان باشد. در اواخر قرن نوزده ميلادی و در مسير صنعتی شدن کشور آلمان، سازمان‌هايی در فدرال‌ها و يا مناطق متفاوت اين کشور به منظور تضمين کيفيت در محصولات صنعتی و پايش در زمينه‌های مختلف فنی شکل‌دهی شدند.

پديد آمدن اين سازمان‌ها بر پايه بکارگيری دانش و تخصص موجود در صنايع و ايجاد ساختارهای معين به منظور بازرسی و پايش به صورت شخص ثالث و بی‌طرف، بوده است.

سازمان‌هايی که با عنوان TÜV در فدرال‌های مختلف آلمان به وجود آمده‌اند،‌ با پيشوند يا پسوند مرتبط با منطقه خود در آلمان نام‌گذاری شده و به صورت شخصيت‌های مستقل حقوقی در مناطق مختلف آلمان ثبت شده‌اند.

سازمان‌های TÜV با تشکيل گروه‌های کاری تلاش در گسترش پهنه عملياتی خود داشته‌اند و در اين مسير گروه‌های متفاوتی به شکل هولدينگ سازماندهی شده‌اند.


برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق دکمه مشاوره و یا از منوی تماس با ما استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.