درباره من

شاهین احمدیان نمین

مدیر عامل شرکت آذرخش پرگاس ایرانیان

شاهین احمدیان نمین ملقب به سلطان چهره برجسته حوزه باستان شناسی و ایده پردازان این حوزه می باشد وی متولد ۲۱ شهریور ماه ۱۳۶۵ و متولد تهران است، سلطان بزرگ در چهار سالگی خانواده خود را از دست داد. بنابر این هجران والدین، احساس تنهایی و مرارت های غربت هیچ گاه باعث نشد از تلاش و پشتکار دست کشیده و شانه خالی کند.
وی علاقه بسیاری به تاریخ و تمدن داشت و همین موضوع باعث به وجود آمدن شخصی ساعی در این حوزه شد
شاهین احمدیان مطالعات خود را در این زمینه،روز به روز گسترده تر کرد و به اقتضای استعداد درونی همواره در پی اون گیری و کسب اطلاعات بود.دیری نگذشت که سلطان بزرگ در دوره ها و جلسات و همایشات مختلف در ایران و کشور های صاحب نظر و صاحب سبک در این حوزه،شرکت نمود
مدیر عامل شرکت آذرخش پرگاس ایرانیان