معرفی اسکنر تمام بدن – شاهین احمدیان

معرفی اسکنر تمام بدن – شاهین احمدیان اسکنر بدن اسکنر تمام بدن (انگلیسی: Full body scanner)یک دستگاه است که اشیاء یا بدن فرد را برای