فلزیاب تصویری – شاهن احمدیان نمین

فلزیاب تصویری – شاهن احمدیان نمین فلزیاب فلزیاب تصویری در دسته فلزیاب‌هایی قرار می‌گیرد که با تعیین نوع تنظیمات در مدار اصلی فلزیاب تصویری و