حسگر مجاورتی – (Proximity Sensor)

حسگر مجاورتی – (Proximity Sensor) حسگر مجاورتی یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ گونه تماس

حسگر یا سنسور چیست؟

حسگر یا سنسور چیست؟ حسگر سنسور یا حس‌گر (زبان انگلیسی: Sensor) ابزاری است که به یک محرک فیزیکی خاص واکنش نشان می‌دهد و یک سیگنال